În ?ara noastr? primele tipografii au început s? func?ioneze în anul 1508, anul edit?rii la M?n?stirea Dealu a unui Liturghier, la ini?iativa voievodului Radu Cel Mare (1495-1508). Tipograful acestui Liturgher a fost Macarie, c?lug?r care lucrase la Vene?ia în perioada incunabular?, de unde adusese ?i literele chirilice pentru tipografia de la Dealu. Men?ion?m c? dup? Cracovia ?i Vene?ia, tipografia de la Dealu a fost cea de-a treia tipografie din Europa ce a folosit caractere chirilice. De asemenea, foarte mul?i români au contribuit prin priceperea lor la crearea acelor bijuterii ale tiparului occidental numite incunabule. În special românii din Transilvania sunt men?iona?i în diferite lucr?ri ca mae?tri tipografi. Este vorba de Thoma Septemcastrensis de Civitate Hermani (Toma Transilv?neanul din Cetatea Sibiului), men?ionat pe dou? c?r?i tip?rite la Mantua în anii 1470 ?i 1473, precum ?i pe una tip?rit? la modena în anul 1481. Bernard din Dacia apare pe un volum editat la Napoli. Andrei Corbul din Bra?ov (Andreas de Corona sau Corvus), împreun? cu  Martin Bârseanul (Martinus Bruciensis de Szeioino), me?ter tipograf din Codlea (?ara Bârsei) apar ca editori ai unui incunabul din Brünn numit Breviarul Olomucense, ce a fost tip?rit la Vene?ia în anul 1484.  Aceasta dovede?te preg?tirea  foarte bun? pe care au avut-o românii în utilizarea noii inventii .You must be logged in to post a comment.

Name (required)

Email (required)

Website

Speak your mind

(insereaza codul din stanga)
Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X