Între anii  1930-1933 apare la Bucure?ti revista Alge (11 numere publicate în total ) dep??ind în timp importanta revist? de avangard?  “Unu” a c?rei apari?ie a  fost sistat? de Sa?a Pan? în 1932.Coautori la Alge erau: Aurel Baranga, Gherasim Luca, Sesto Pals, Paul P?un ?i pictorul Perahim. Tinerii aveau doar 16-17 ani la prima lansare a revistei. Efemer, mai apar în Alge: Victor Brauner, Geo Bogza , Mihail Hubert. Naivitatea se simte în aer , exuberan?a apare declarat? în anun?uri pline de candoare ?i copil?rie : ” Afl?m din surs? sigur? c? Gherasim Luca ?i-a cump?rat o pereche de pantofi” sau în  “reclame satirice”:  “Sesto-insecticidul ideal, Sesto omoar? insectele, Sesto! Revista func?iona f?r? un un program teoretic sau ideologic declarat. Autorii se expun în exerci?ii mixte devenind cobaii unor experimente literare ?i grafo-poetice.Poemele, desenele, sunt f? cute spontane sau pu?in elaborate,având numitorul comun al desfin??rii oric?rei ordini sau dogme. Dragostea de scris detoneaz? bariere ( Coco? f?r? g?in? nu exist?, g?ina far?  coco? e trist? ..)?i grupul de poe?i adolescen?i se axeaz? pe revolta anticenzur?,  desfidând tot ce era legat de comportament sau limbaj decent. Desigur atitudinea vine în conflict cu normele vremii ?i Alge este supus? confisc?rilor (1933), iar editorii trime?i la pu?c?rie ( V?c?re?ti ) imediat dupa interven?ia politicianului Nicolae Iorga, vizat direct de grup. Revist? rar?, obraznic? ?i uneori impertinent?, Alge a r?mas în memoria suprareali?tilor  o încercare de r?scoal? ?i vitalitate juvenil?, în ciuda dimensiunilor ei modeste. Scrie despre Alge Nicolae ?one in prefa?a sa la cartea lui Sesto Pals “Omul Ciudat” : ” .. interbelica , gra?ioasa ?i nemuritoare Alge, bijuterie-n raftul cel mai scump al colec?ionarilor de rarit??i avangardiste.
 
http://rameau.wordpress.com/suprarealism/


You must be logged in to post a comment.

Name (required)

Email (required)

Website

Speak your mind

(insereaza codul din stanga)
Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X