Paul P?un Paul P?un (Paul Zaharia) î?i face debutul  la Alge în 1930.Este cucerit de articolul lui Geo Bogza: “Poemul-invectiv? “(1931- Editura Unu) ?i ader? la curentul provocativ ce încearc? diversiunea libert??ii contra cenzurii.

In 1933 e condamnat pentru pornografie în procesul intentat  de Nicolae Iorga. Dup? 1939 îl g?sim cuplat cu G. Luca ,Gellu Naum, Dolfi Trost ?i Virgil Teodorescu  în grupul suprarealist român. Mai scria la “Azi”,”Reporter” ?i la “Via?a Româneasc? “.
Particip? la expozi?ia “Infra Noire”(Bucuresti 1945) ?i expune desene în diverse galerii la Londra , Tel Aviv ?i Haifa . 

 
1001 de nop?i 
Sifonul nu juca bile cu inima lui,
st? în antreul turcului cu brâul de gât
cum se legase de grinda
cât uli?a turceasc?  era cu papucii în cui. 
Cântecul de noapte se gr?madise
în buzunarul cel mare,
am luat cântecul ?i l-am întins la geam
 nimeni n’a vrut sa m? întrebe ce uscam
dar cântecul era pentru sifon , nu pentru soare. 
Fesul avea ochii albi
 ?i îi st?tuse ceasul când sifonul
?i-a suflat sufletul pe gât
Eu l?rgeam de toarte cântecul cel mai urât.
?i brâul turcului avea o coad? care-i turtea nasul. 

 
Poemul Altor
balul sfânt a stat ca o vaz? pestri??
tramvayul ?i-a digerat mu?tele lui b?trâne
numai ghetele parcului, îmb?tate de vaz?
au umflat un câine?i o fat? mari??
mari?a nu cunoa?te nici un bal care se
sparge ca o vaz?câinele nu cunoa?te
nici un tramvay care m?nânc? mu?te
câinele nu ?tie decât s? mu?te
mari?a nu ?tia decât s? vaz? ?i
ghetele parcului lovesc în mari?? ?i în câine.  
    

*** Alge a disp?rut dar nu ?i cei care scriau în spiritul suprarealist.Dup? al doilea r?zboi mondial G. Luca, Paul P?un ?i Dolfi Trost revin pe scena literar? roman ?. Suprearealismul  rena?te viguros ?i între 1944-1947  România produce crea?ii care definesc un nou sens al libert??ii de expresie “de un eroism far? limite” dup? cum îl numea Gherasim Luca intuind sufocarea crea?ieice urma s? se instaleze în anii postbelici.    

Adrian Grauenfels Israel -Mai 2007
 
http://rameau.wordpress.com/suprarealism/ 


You must be logged in to post a comment.

Name (required)

Email (required)

Website

Speak your mind

(insereaza codul din stanga)
Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X