Articol preluat de pe blogul http://prolibro.wordpress.com 
 
Doamna Alexandra Bucur posteaz? pe forumul biblioteca.ro defini?ia advocacy a?a cuma fost ea dezb?tut? la ntlnirile IREX cu bibliotecarii din centrele pilot.
Advocacy
1. este o ac?iune ndreptat? c?tre schimbarea politicilor sau programelor oric?rui tip de institu?ie
2. nseamn? pledoaria pentru, ap?rarea ori recomandarea unei idei n fa?a factorilor de decizie
3. implic? exprimarea opiniilor, atragerea aten?iei comunit??ii c?tre o
problem? important? ?i ndreptarea factorilor de decizie c?tre o solu?ie
4. implic? colaborarea cu alte persoane / organiza?ii pentru a avea impact
5. nseamn? includerea unei probleme pe agend?, g?sirea unei solu?ii ?i
ralierea sprijinului pentru a ac?iona asupra problemei ?i solu?iei
6. poate implica activit??i specifice, pe termen scurt, pentru a se ajunge la o viziune pe termen lung asupra schimb?rii
7. const? din diferite strategii menite s? influen?eze luarea
deciziilor la nivel organiza?ional, local, provincial, na?ional,
regional ?i international, de ex: lobby, marketing social, informare,
educare ?i comunicare (IEC/BCC), mobilizarea comunit??ii
8. nseamn? oameni care particip? la procesul de luare a deciziilor care le afecteaz? via?a
9. este procesul de sus?inere a unei cauze
10. este un proces dinamic care implic? diferi?i parteneri sociali , probleme legate de politici publice
11. este un proces strategic care cuprinde activit??i bine concepute,
ndreptate c?tre factorii de decizie pentru influen?area politicilor,
legilor, reglement?rilor, programelor, finan??rilor
12. este procesul de identificare a problemei, g?sire a solu?iei,
raliere a sprijinului pentru ac?iunea menit? s? aduc? schimbarea dorit?
13. este utilizarea strategic? a informa?iei pentru schimbarea politicilor care afecteaz? via?a oamenilor.
14. este mp?rt??irea pasiunii pentru o cauz? intr-un mod constructiv, pentru a avea impact asupra vie?ii oamenilor.
15. nseamn? o serie de ac?iuni coordonate ?i ?intite s? ating? scopuri clar definite.
16. Avoca?ii pot juca 3 roluri diferite: ei pot educa, reprezenta, ori convinge, n func?ie de situa?ie.
17. Sunt numeroase ocazii de a face advocacy; trebuie s? profit?m de toate.
18. Furnizorii de servicii pot fi avoca?i n familie, comunitate, asocia?ii profesionale, ori fa?? de public n general.
19. Se poate face advocacy n diferite contexte cu diverse tipuri de public ?int?.
M? bucur mult c? a nceput o astfel de discu?ie cu ?i pentru
bibliotecari. Ca de obicei ns? am o b?nuial?:  c? bibliotecarii nu
consider? aceast? defini?ie ca f?cnd parte din descrierea slujbei lor.
Atunci cnd teama (c? ?i se ia spa?iul sau c? o s? calci pe cineva pe
coad?)-frustrarea (c? p?rerea ta nu conteaz?) -incorectitudinea
(deciziilor care te afecteaz?)-lipsa legilor ?i regulamentelor
eficiente te macin? zilnic n institu?ia tacrede?i c? i mai arde
cuiva de advocay?
Vara trecut? am ntrebat ?i eu ni?te bibliotecare de ce nu sunt mai
active pe acest plan, fiind convins? c? nu au prea lucrat la acest
capitol. Am aflat ns? c? munca lor de advocacy era mult mai grea dect
las? s? se b?nuiasc? defini?ia de mai sus ?i presupune mai multe lupte:
 • una cu tine nsu?i - de ce s? lupt eu pentru
  al?ii? nu e treaba mea ca bibliotecar s?? De obicei aceast? lupt? este
  c?tigat? dup? cteva programe sau activit??i n care investe?ti ?i
  sunt reu?ite;
 • una cu problemele din propria biblioteca – colegi
  sau ?efi care nu te n?eleg ?i nu vor s? te ajute, bani care evident c?
  nu ajung cnd ai nevoie de ei, mentalitatea legat? de ce este cu
  adev?rat o bibliotec?
 • ?i una cu comunitatea – colabor?rile,
  parteneriatele au sens doar dac? g?se?ti oameni cu care vorbe?ti
  aceea?i limb? dar nu ?i cu cei care te ntreab? direct (destul de des
  la noi) Dar mie ce-mi iese din asta?
Cred c? meseria de bibliotecar presupune ?i ajutarea comunit??ii dar
nu oricine este croit s? poat? face asta. Din fericire, din ceea ce am
v?zut, exist? la noi bibliotecari dispu?i s? fac? pe avoca?ii
comunit??ii numai c? au prea multe lupte de dus ?idoar o via?? de
tr?it.
E ciudat c? se spune despre bibliotecari c? au o meserie u?oar? ?i
lini?tit? dar TO?I bibliotecarii pe care i cunosc ?i care muncesc din
greu pentru comunitate o fac cu pre?ul propriei s?n?t??i, al renun??rii
la timpul liber ?i chiar sacrificare vie?ii de familie. Din p?cate la
IREX nu se vorbe?te nc? despre ei ?i despre cum pot fi ajuta?


You must be logged in to post a comment.

Name (required)

Email (required)

Website

Speak your mind

(insereaza codul din stanga)
Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X