Autor: Lidia Kulikovski
Articol aparut in "Bibliopolis", Chisinau, 2007, nr. 3 
 
Am ajuns la o aniversare. Cum s? privim trecutul institu?iei noastre?
Oricum l-am defini ?i oricum l-am rela?iona cu celelalte dimensiuni
ale duratei, spune Alexandru Zub, trecutul r?mne o parte a fiin?ei
noastre, una de care nu ne putem separa nici rznd, nici blestemnd,
nici jucndu-ne cu imaginile lui, inepuizabile ?i mereu schimb?toare.
Scriitorul ?i bibliotecarul Borges ne ndeamn? s? fim recunosc?tori
trecutului, []din moment ce, pn? la urm?, singurul lucru pe care l
avem este trecutul, iar trecutul este un act de credin??. Cu credin??
ne ntoarcem la originea evenimentului pe care ast?zi l s?rb?torim.
Anul 1877. La marginile Imperiului Rus, n Basarabia, la Chi?in?u, se
deschide biblioteca public? local?. Chi?in?ul, ntlnim n diverse
surse, n acea vreme era un ora? al noroiului, o localitate foarte
verde, cu str?zi drepte dar avea totu?i o imagine mai mult oriental? ?i
era departe, totu?i, de nivelul civiliza?iei din timpurile celea.
n acest ora? al noroiului anul 1877 a fost foarte aglomerat de
evenimente ?i personalit??i. La Chi?in?u vine n componen?a cur?ii
imperiale leib-medicul Serafim Botkin; general-maiorul Nikolai
Stoletov, numit de imperatorul rus Alexandru II ?ef al voluntarilor
bulgari; la 12 aprilie sose?te nsu?i imperatorul Rusiei Alexandru II;
Alexandru II declar? r?zboi Turciei, semnnd Declara?ia la Chi?in?u;
s-au preg?tit lazarete pentru osta?ii r?ni?i n r?zboiul ruso-turc, la
organizarea c?rora a participat foarte activ arhitectul Al.
Bernardazzi, responsabil cu echiparea lazaretelor ?i bufetelor;
popose?te ?i scriitorul rus Vsevolod Gar?in; medicul N. Pirogov,
invitat pentru a-l consulta pe cneazul Nikolai Romanov , aflat n
convalescen?? la Chi?in?u; se deschide calea ferat? Chi?in?u Odesa;
linia de cale ferat? Chi?in?u Ungheni, care printr-un pod de drum de
fier a unit pentru prima dat? ambele maluri ale Prutului; pentru
consolidarea podului a fost invitat autorul Turnului Eiffel Alexandre
Gustave Eiffel. Carol Schmidt a fost ales primar care timp de 25 de
ani, ct a de?inut aceast? func?ie, a adus electricitatea, a pavat
str?zile, a adus tramvaiul la Chi?in?u. ?i ca s? facem o leg?tur? cu
numele bibliotecii tot n anul 1877 Bogdan Petriceicu Hasdeu a fost
ales membru al Academiei Romne, ca un omagiu al ntregii sale opere de
pn? atunci, dar ?i ca o recunoa?tere a spiritului s?u enciclopedist.
Printre toate aceste evenimente politice s-a g?sit loc ?i pentru
deschiderea bibliotecii locale, eveniment care aduce n via?a capitalei
de provincie un moment de referin?? ?i este notat ca primul act de
cultur? al noului ?i tn?rului (30 de ani) primar ales, Carol Schmidt.
Pe marginea acestui eveniment remarcabil pentru cultura ora?ului s-a
scris pu?in. A fost umbrit de evenimentele ?i ?tirile despre r?zboiul
ruso-turc ?i apoi n 1877 la noi erau foarte pu?ine edi?ii periodice ?i
acelea erau, mai ales, ni?te anuare, sau ap?reau bianual, lunar, uneori
bilunar. O ?tire publicat? n Bessarabskie Gubernskie Novosti din 15
octombrie 1877 anticipa evenimentul: Am auzit din surse sigure c? pe
data de 19 a lunii curente se va deschide pentru locuitori o bibliotec?
public? local?.
Privit? n contextul istoric, ?tirea n cauz? nu a fost aproape deloc
relevat?. Informa?iile r?zle?e, ap?rute cu ntrziere, nu au reprodus
evenimentul a?a cum s-a derulat. Genera?iile trecute de istorici nu au
abordat istoria bibliotecilor basarabene, cu excep?ia lui Petru
Ganenco, director al Bibliotecii Na?ionale ?i istoric ca forma?ie,
ceilal?i l?snd acest subiect pe seama timpului…
Biblioteca Municipal? a ncercat, ca ?i Biblioteca Na?ional?, s?
defri?eze prin investigare contextul istoric, cultural, politic n care
a luat na?tere biblioteca. Ac?iunile au fost inteligente ?i
profitabile. Ne-am c?p?tuit cu dou? studii asupra istoriei
bibliotecilor. Bune, rele, ele au pus problema istoriei foarte
nclcite a acestor dou? biblioteci, ca ?i a p?mntului nostru, ele au
derulat ni?te cercet?ri ?i studii. Att Nina Negru, cercet?tor
recunoscut, ct ?i Maria Vieru-I?aev, cercet?tor ncep?tor, au scos,
din colec?ii uitate, documente istorice de valoare, ?i una ?i alta s-au
bazat pe documente cnd au emis o ipotez? sau alta. Ele au studiat ?i
citat documente la care istoricii de pn? la 1990 nu au avut acces,
extinznd considerabil cmpul ?i aria geografic? de cercetare.
Istoricul P. Ganenco s-a bazat pe documentele existente la Arhiva
Na?ional?, Biblioteca Na?ional?, Biblioteca Academiei, n arhive din
Odesa, Moscova. M. Vieru-I?aev, N. Negru au cutreierat ora?e din
Romnia, au scotocit arhive ?i biblioteci din Ia?i, Bucure?ti, Cluj,
Trgu-Jiu etc.
Dar oricum, evenimentele s-au prezentat doar fragmentar
Istoria adev?rat? [cum spune A. R?u, ?i mai a?teapt? cercet?torul] a
acestor dou? biblioteci va fi mult timp subiect de cercetare, de
recuperare istoric?.
A?adar, Biblioteca Municipal? B.P. Hasdeu mpline?te 130 de ani.
Cum s? privim prezentul institu?iei noastre?
Pentru noi, oamenii, prezentul este att ct ?inem minte. De?i
prezentul este doar ast?zi, doar acest moment, restul este ieri, este
trecut.
Octombrie este un anotimp cultural deosebit pentru chi?in?uieni, un
anotimp care-i ncarc?, i ndeamn? ?i-i implic? cu /?i n multe
evenimente ?i nu numai de petrecere ca, S?rb?toarea vinului, dar ?i
altele, edificatoare, ca Zilele Chi?in?ului (Hramul Ora?ului),
Festivalul c?r?ii evreie?ti, Ziua nv???torului, Ziua bibliotecarului
?i, la 19 octombrie Ziua Bibliotecii B. P. Hasdeu
Aniversarea unei institu?ii culturale prin esen??, gnoseologic?, prin
scop, soteriologic? presupune o reconstituire a rolului ei n timp, o
evaluare a evenimentelor de seam? ?i o analiz? a activit??ii pentru
cunoa?terea mai bun? a rostului ?i a valorii pe care le-a avut aceast?
institu?ie n ini?ierea cultural? a chi?in?uienilor.
Biblioteca Municipal? s-a deschis n urma unor convulsii decizionale
datorate conflictului dintre puterea central? ?i cea local?. Da, ?i pe
atunci, cu 130 de ani n urm?, ca ?i acum, aceste puteri se aflau n
conflict. A fost, cred, pe parcursul acestor ani, unicul conflict al
c?rui rezultat s-a dovedit a fi pozitiv ?i cu b?taie lung? s-a
constituit o institu?ie cultural? care a fost de folos mai multor
genera?ii Biblioteca Municipal? B. P. Hasdeu.
A fost constituit? ca institu?ie bibliotecar? de diferi?i bibliotecari,
de diferite etnii , dar cu prec?dere ru?i. Colec?ia ei se adresa mai
mult ru?ilor din ora?, fondul de carte fiind n totalitate n limba
rus?. Rus? a r?mas pn? n perioada interbelic?, n care la cele
aproape 100 de mii de exemplare s-au ad?ugat 30 de mii n limba romn?.

Notnd contribu?ia primarului Carol Schmidt la deschiderea bibliotecii
trebuie s? men?ion?m c?, n 1903, cnd a finisat construc?ia cl?dirii
Prim?riei (Dumei or??ene?ti, arhitect Al. Bernardazzi) aduce biblioteca
municipiului la parterul Dumei or??ene?ti (Prim?riei), oferindu-i 1.894
metri p?tra?i. A fost ultimul s?u act de cultur? ca primar al
capitalei.
n lungul drum de peste un secol, Biblioteca ?i oamenii ei au slujit
toate programele Lichidarea napoierii, Campaniile ateiste, Ajungerea
din urm? a ??rilor dezvoltate, apoi Ajungerea ?i dep??irea celor mai
dezvoltate ??ri, un program mai personalizat a fost S? ajungem ?i s?
ntrecem America. N-au ajuns, nici nu au dep??it pe nimeni.


You must be logged in to post a comment.

Name (required)

Email (required)

Website

Speak your mind

(insereaza codul din stanga)
Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X