Stiri culturale – interne:
 • Bookmark: 27912Cea de-a V-a edi?ie a seriei de evenimente UnderLondon va avea loc anul acesta pe 13 ?i 14 noiembrie, la Bucure?ti ?i Timi?oara

  Primul nume confirmat pe afi?ul festivalului este trupa electro-pop-punk londonez? Robots in Disguise. Seria de evenimente UnderLondon, ajuns? in al treilea an de desf??urare, va prezenta pe 13 noiembrie, in Club Fabrica din Bucure?ti, ?i pe 14 noiembrie, in Setup Venue din Timi?oara, trupe fresh din underground-ul londonez ?i autohton. Biletele au fost puse in vanzare online, pe myticket.ro, urmand ca de ast?zi s? fie disponibile ?i in re?eaua magazinelor Diverta.

 • Bookmark: 27910Un Festival Na?ional de Umor este a?teptat in octombrie la Gorj

  Umori?tii profesioni?ti ?i neprofesioni?ti din intreaga ?ar? sunt invita?i, in perioada 24 – 26 octombrie, la cea de-a XVI-a edi?ie a Festivalului Na?ional de Umor ‘Ion C?n?voiu’. Evenimentul este organizat de Consiliul Jude?ean Gorj. In acest an festivalul se organizeaz? pe ?ase sec?iuni – cea mai bun? carte de umor a anului; epigram?; fabul?; proz? umoristic? scurt?; parodie/poezie satiric?; caricatur?/fotografie umoristic?. Lucr?rile concuren?ilor pot fi trimise pan? pe 17 octombrie, la Centrul Jude?ean pentru Conservarea ?i Promovarea Culturii Tradi?ionale Gorj. Juriul va acorda 15 premii, pe sec?iuni, ?i Premiul anual pentru literatur? ‘Ion C?n?voiu’. In cadrul festivalului vor fi organizate diverse manifest?ri complementare concursului, intre care Salonul Na?ional de Caricatur? – edi?ia a III-a, intalniri cu epigrami?ti, recitaluri umoristice, turniruri epigramistice, vernisaje de expozi?ii, spectacole, lans?ri de carte ?i reviste, emisiuni radio-tv.

 • Bookmark: 27908Targul Gaudeamus – Carte ?colar?, a fost un succes

  Un num?r de 22.000 de vizitatori au trecut pragul celei de-a VI-a edi?ii a Targului ‘Gaudeamus’, cu 2.000 mai mult decat anul trecut, iar dintre ace?tia aproximativ 800 au fost cadre didactice, a declarat directorul executiv al Targurilor Gaudeamus. Oferta edi?iei a cuprins manuale aprobate de Ministerul Educa?iei, Cercet?rii ?i Tineretului, beletristic? inclus? in bibliografia ?colar?, materiale didactice , lec?ii interactive pe suport multimedia, ghiduri ?i indrumare pentru cadrele didactice. Pentru ‘Co?ul Targului’ au fost donate, de c?tre expozan?i ?i vizitatori, aproape 2.000 de volume, care vor ajunge in satul Sad?u din jude?ul Suceava, localitate a c?rei bibliotec? a fost distrus? in timpul inunda?iilor din acest an. Evenimentul a fost organizat de Radio Romania in colaborare cu Uniunea Editorilor ?i sprijinul Inspectoratului ?colar al Municipiului Bucure?ti.

 • Bookmark: 27907Incepand de maine, echipa Operei Comice pentru Copii v? invit? la a zecea stagiune din istoria sa

  Primul spectacol al sezonului este musicalul "O noapte furtunoas?" de Roman Vlad – o adaptare dup? I. L. Caragiale. Piesa, in versiune muzical? semnat? de tan?rul compozitor Roman Vlad face parte din proiectul "Caragiale", coordonat de Mircea Diaconu. Istoricul acestui proiect incepe in 2003 ?i const? in adapt?ri dup? opera lui Caragiale, precum "Un pedagog de ?coal? nou?", O noapte furtunoas? ?i, in perspectiv?, spectacolul "Vizit? in octombrie ?i se incheie in iunie, cu pauze in timpul vacan?elor. Spectacolele sunt prezentate la Palatul Na?ional al Copiilor, dar, o dat? pe lun?, compania are reprezenta?ii ?i la Campina.

 • Bookmark: 27906Manifestare ?tiin?ific? la Miercurea Ciuc

  Lucr?rile celei de-a XIV-a edi?ii a Sesiunii Na?ionale de Comunic?ri ?tiin?ifice cu tema ‘Romanii din sud-estul Transilvaniei. Istorie, cultur? ?i civiliza?ie’ au debutat ast?zi, la Miercurea Ciuc, sub patronajul episcopului Covasnei ?i Harghitei, PreaSfin?itul, Ioan Selejan. Manifestarea ?tiin?ific? se bucur? de prezen?a a peste 70 de profesori universitari, cercet?tori, muzeografi, arhivi?ti, istorici, sociologi, etnografi, teologi, profesori ?i preo?i din Covasna, Harghita ?i Mure? dar ?i din cele mai importante centre culturale ale ??rii. Comunic?rile prezentate cu aceast? ocazie vor fi publicate in revista ‘Angvstia/12′, anuarul Muzeului Na?ional al Carpa?ilor R?s?riteni ?i al Centrului Ecleziastic de Documentare ‘Mitropolit Nicolae Colan’.

 • Bookmark: 27903Ateliere cinematografice la Cluj Napoca

  Un atelier de filme de foarte scurt metraj pentru studen?i va fi organizat de Centrul Cultural German ?i Centrul Cultural Francez, incepand de maine pan? pe 10 octombrie, la Cluj-Napoca. La workshop vor participa patru ??ri – Fran?a, Germania, Ungaria ?i Romania – cu cate trei studen?i de la facult??i de film ?i cate un indrum?tor. Participan?ii i?i vor prezenta crea?iile in data de 10 octombrie, la cinematograful ‘Victoria’ din Cluj-Napoca. Filmele care vor rula in cadrul workshop-ului vor fi trimise, ulterior, la Paris, pentru selec?ia interna?ional? a Festivalului de Foarte Scurt Metraj ‘Trs Courts’ 2009.

 • Bookmark: 27904Incepand de ast?zi timp de o s?pt?man?, la Targu Mure? are loc primul Festival Medieval ‘MedievArtFest’

  Evenimentul, care se deruleaz? pan? in data de 5 octombrie, se dore?te a fi un festival na?ional al artelor medievale ?i se va axa, in prima parte, pe conferin?e, seminarii, expozi?ii de pictur?, foto, expozi?ii muzeale, lans?ri de carte, vizion?ri de filme. Potrivit directorului artistic al festivalului, regizorul Liviu Pancu, in Cetatea din Targu Mure? vor fi organizate parade, turniruri cavalere?ti, concerte de org?, teatru ambulant, teatru pentru copii, muzic? ?i dansuri medievale, cine cavalere?ti, recitaluri de poezie religioas?, iar decorul va fi completat de me?te?ugari, arti?ti populari, trubaduri ?i menestreli.

 • Bookmark: 27902Tenta?ii culturale in jude?ul Timi?

  Sec?ia de Art? a Bibliotecii Jude?ene Timi? g?zduie?te, pan? maine expozi?ia ‘Ipostaze ale zborului’, ce con?ine lucr?ri semnate de Reghina M. Tarnoveanu ?i Daniela Areta Vo?tinar. Deasemenea, in Spa?iul de Art? Contemporan? a Galeriilor CAlina este deschis? o expozi?ie de pictur? ce-i apar?ine tan?rului artist bucure?tean Alexandru Radovan, sub titlul – ‘Zeus ?i Europa’. In plus, simezele Muzeului de Art? din Timi?oara g?zduiesc cea de-a XXVII-a edi?ie a expozi?iei Taberei Interna?ionale de Crea?ie Plastic? Mraconia-Dubova unde sunt expuse lucr?ri de pictur?, sculptur?, instala?ie ?i fotografie. Crea?iile apar?in unui num?r de 49 de pictori, graficieni, sculptori ?i fotografi profesioni?ti din Timi?oara, Turnu Severin, Bucure?ti, Cluj, Baia Mare, Re?i?a, Lugoj, dar ?i din Serbia, Macedonia, Polonia ?i Ucraina.

 • Bookmark: 27901Expozi?ie foto-documentar? dedicat? tradi?ionalelor festivaluri chineze?ti

  Consulatul General al Republicii Populare Chineze la Constan?a ?i Direc?ia pentru Cultur?, Sport ?i S?n?tate din cadrul Consiliului Jude?ean Constan?a vor inaugura maine la Muzeul de Art? o expozi?ie foto-documentar? dedicat? tradi?ionalelor festivaluri chineze?ti. Expozi?ia se focalizeaz? pe cele mai importante festivaluri tradi?ionale ale diferitelor grupuri etnice, cele mai reprezentative fiind ‘Festivalul Prim?verii ‘, ‘Festivalul Felinarului’, ‘Festivalul Barca Dragonului’, ‘Ziua comemor?rii mor?ilor’, ‘Festivalul Toamnei Mijlocii, ‘Festivalul a Noua Pereche’. Un loc central, in expozi?ie, il ocup? prezentarea evenimentelor tradi?ionale ale majorit??ii etnice Han – ‘Festivalul Focului’, ‘Festivalul r?p?itului ploii’ sau ‘Festivalul Postului’. Expozi?ia incearc? s? releve ceremoniile, originile culturale, precum ?i felul in care aceste festivaluri tradi?ionale chineze?ti sunt celebrate.

 •  

  Bookmark: 27899Festival interna?ional de poezie in fosta capital? cultural? european?

 • 20 autori din 11 ??ri vor participa, in perioada 2-5 octombrie 2008, la cea de-a doua edi?ie a Festivalului Interna?ional de Poezie Oskar Pastior, Sibiu 2008. Detalii referitoare la programul festivalului ?i locurile de desf??urare se g?sesc pe site-urile www.cennac.ro ?i http://www.icr.ro/FIP2. Festivalul st? sub semnul operei poetului german Oskar Pastior, n?scut la Sibiu/ Hermannstadt cu 81 de ani in urm?. Dispari?ia sa fizic?, in 2006, a pus cap?t unei cariere literare de excep?ie, incununat? de succese r?sun?toare. La edi?ia din acest an a evenimentului va fi lasat? ?i antologia festivalului de anul trecut, ap?rut? la editura Art, in care sunt prezen?i autorii invita?i in 2007.

 • Bookmark: 27897Expozi?ie de literatur? umoristic?, la Constan?a

  Biblioteca Jude?ean? ‘Ioan N. Roman’ din Constan?a prezint? pan? pe 12 octombrie, expozi?ia de literatur? umoristic? ‘Zambe?te, maine va fi mai r?u!’. In standurile ?i vitrinele expozi?iei sunt prezentate titluri de referin??, din literatura na?ional? contemporan?, precum: ‘Nu jefui?i femeile geloase!’ de Tudor Popescu, ‘Fie-ne tranzi?ia u?oar?’ ?i ‘Ghidul nesim?itului’ de Radu Paraschivescu, ‘M?garul troian’, antologie de proz? umoristic? romaneasc? alc?tuit? de Cornel Udrea sau ‘Obiceiuri de nunt? la cangurii ?chiopi’ de Cornel Udrea.

 • Bookmark: 27896Romanii i?i pot vota favori?ii din muzic?

  Cea de a ?asea edi?ie a Romanian Music awards va avea loc, in acest an, pe 5 octombrie, in fa?a Palatului Culturii din Ia?i. In cadrul evenimentului va avea loc decernarea celor mai importante premii din industria muzical? romaneasc?. Romanii i?i pot vota favori?ii pe www.1music.ro, ei fiind cei care vor decide ca?tig?torii la toate cele 14 categorii.  

 • Bookmark: 27893La Timi?oara, festival de dramaturgie

  Teatrul Na?ional Timi?oara va fi in atmosfer? de festival in perioada 4-12 octombrie 2008! A XIV-a edi?ie a Festivalului Dramaturgiei Romane?ti incepe la sfar?itul s?pt?m?nii. Organizat de Teatrul Na?ional Timi?oara, cu sprijinul Ministerului Culturii ?i Cultelor ?i al Consiliului Local Timi?oara, Festivalului Dramaturgiei Romane?ti va reuni spectacole, concurs de dramaturgie, concerte, lans?ri de carte, ateliere de crea?ie.

 • Bookmark: 27892Festivalul Na?ional de Teatru incepe peste o lun? la Bucure?ti

  Festivalul Na?ional de Teatru care are loc intre 1-10 noiembrie are un site nou cu informa?ii despre toate spectacolele care se reg?sesc in structura de anul acesta a evenimentului. Produc?torul de tradi?ie al FNT, Uniunea Teatral? din Romania i?i dore?te ca www.fnt.ro s? fie o oglind? indreptat? spre edi?ia din aceast an a evenimentului dar ?i spre trecut, motiv pentru care a publicat deja pe noul site arhivele edi?iilor din 2006 ?i 2007. Pentru a fi la curent cu modific?rile de ultim? or?, dar ?i cu personalit??ile care vor veni la Bucure?ti, v? pute?i abona prin trimiterea unui e-mail cu subiectul abonare la adresa press@fnt.ro.You must be logged in to post a comment.

Name (required)

Email (required)

Website

Speak your mind

(insereaza codul din stanga)
Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X