Stiri culturale – externe:
 • Bookmark: 27947Europa a devenit continentul unde inc?lzirea climatic? este cea mai rapid? ?i cea mai grav?

  Zonele muntoase ?i cele de coast? sunt cele mai expuse acestui fenomen – este principala concluzie a unui raport dat ieri publicit??ii de Agen?ia European? pentru Mediu, Organiza?ia Mondial? a S?n?t??ii ?i Comisia European?, citat de Reuters. Ca urmare a inc?lzirii globale, clima din Europa de Nord va deveni mai umed? in cursul acestui secol, iar o mare parte din regiunea mediteraneean? a Europei s-ar putea transforma in de?ert dac? tendin?ele climatice actuale se men?in. Valuri de c?ldur? precum cel inregistrat in 2003, cand aproximativ 70.000 de persoane ?i-au pierdut via?a, ar putea fi mult mai frecvente. Raportul subliniaz?, printre altele, ?i faptul c? Europa are obliga?ia moral? de a ajuta popula?ia din ??rile in curs de dezvoltare s? se adapteze la fenomenul schimb?rilor climatice la nivel global.

 • Peste 15.000 de persoane pasionate de jocuri puzzle au reconstituit cel mai mare puzzle din lume, in ora?ul Ravensburg din sudul Germaniei, relateaz? site-ul Independent Online. Peste un million de piese au fost asamblate in doar cinci ore, pe o suprafa?? de aproape 600 de metri p?tra?i, acoperind pia?a din centrul ora?ului. Organizatorii evenimentului au trimis Guinness Book of World Records o cerere de confirmare a recordului, sus?inand c? imaginea realizat? in Ravensburg este mult mai mare decat cea care de?ine recordul – un puzzle de 212.000 piese montat in Singapore, in 2002.

 • Bookmark: 27933Scriitori, editori ?i critici literari din Europa Central? se intalnesc la Paris

  Institutul Cultural Roman din Paris va g?zdui joi, 2 octombrie, de la ora 19 ?i 30, intrunirea bimestrial? a grupului Palabres, un organism creat de Centrul Interdisciplinar de Cercet?ri Central-europene al Sorbonei cu participarea a ?apte institute ?i centre culturale ale ??rilor din regiune (Austria, Cehia, Germania, Romania, Slovacia, Ungaria).Vor fi prezentate mai multe apari?ii editoriale de ultima or? in Fran?a, traduceri ?i studiul Art? ?i putere in Romania 1945-1989 al Magdei Carneci, toate legate de evolu?ia acestor societ??i dup? 1945. Ini?iat? in 2001, aceast? intalnire periodic? f?r? echivalent in Fran?a, organizat? succesiv de fiecare partener, se bucur? de un succes de public din ce in ce mai mare. Ea intrune?te autori, traduc?tori, editori ?i critici literari.

 • Bookmark: 27932La sfar?itul acestei luni Opera Nationala Bucuresti a participat la conferinta internationala cu tema Relatia dintre Opera si societate", organizata de Opera Europa asociatia teatrelor si festivalurilor lirice europene

  Evenimentul a fost gazduit de Opera din Oslo, Norvegia. De-a lungul celor aproape trei zile de seminarii, reprezentantii marilor teatre de opera europene, dar si figuri importante ale culturii norvegiene au discutat despre relatia dintre Opera, institutiile de Stat si companiile private. Dezbaterile s-au concentrat asupra modului in care o companie liric? poate combina dou? surse de finan?are pentru desf??urarea unei activit??i artistice competitive: fondurile din bugetul public ?i cele ob?inute din sponsoriz?ri. De asemenea, au fost atinse subiecte legate de sprijinirea compozitorilor contemporani, dezvoltarea unui repertoriu na?ional ?i descoperirea unor modalit??i de a prezenta titlurile clasice intr-un mod accesibil publicului tan?r.

 • Bookmark: 27928nightlosers la New York

  Nightlosers va sus?ine un concert, pe 19 octombrie, in barul Knitting Factory, din New York, evenimentul fiind organizat de Institutul Cultural Roman. Concertul din New York face parte dintr-o serie de spectacole oferite de Nightlosers in mai multe ora?e din America de Nord, printre care se num?r? Toronto ?i Montreal. Forma?ia Nightlosers a fost infiin?at? in 1994, la Cluj. Membrii forma?iei sunt Hanno Hofer, Grunzo Geza, Sorin ‘Gaga’ Cimpean, Octavian ‘Barilla’ Andreescu ?i Jimi ‘El Lako’.You must be logged in to post a comment.

Name (required)

Email (required)

Website

Speak your mind

(insereaza codul din stanga)
Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X