Stiri culturale – interne:

 • Bookmark: 30441Academia Roman? lanseaz? ast?zi Proiectul Na?ional "Panteonul Romaniei"

  Astfel institu?ia propune Parlamentului, Pre?edin?iei ?i Guvernului Romaniei, precum ?i opiniei publice, infiin?area unei institu?ii de reprezentare na?ional?."Panteonul Romaniei" va concentra ilustre personalit??i din via?a cultural ?tiin?ific? a ??rii: scriitori, arti?ti, oameni de ?tiin??, istorici, inventatori, oameni politici, mare?ali ai Romaniei, comandan?i str?luci?i de mari unit??i, figuri reprezentative ale mi?c?rii na?ionale de rezisten?? sau inal?i ierarhi. Pentru realizarea acestui proiect Academia Roman? propune infiin?area unei funda?ii. Totodat?, institu?ia opteaz? pentru inscrierea pe frontispiciul Panteonului Romaniei a formulei "Aux Grandes Hommes. La Patria Reconnaissante" ("Oamenilor Mari. Patria Recunosc?toare"), imprumutat? de pe frontispiciul Panteonului francez.

 • Bookmark: 30443Spectacolul radiofonic ‘C?l?torie la Buenos Aires’ va fi difuzat in premier? pe 4 decembrie, la ora 19,00, la Radio Romania Cultural

  Evenimentul are loc in seria ‘Dramaturgi str?ini contemporani’. Piesa ‘C?l?torie la Buenos Aires’ este o crea?ie a dou? autoare poloneze, cunoscuta actri?? de teatru ?i film Gabriela Muskala ?i reputata traduc?toare Monika Muskala, de?in?toare a importante premii pentru traducerea in polonez? a unor mari scriitori austrieci, cum ar fi Werner Schwab ?i Thomas Bernhard. Cele dou? scriitoare sunt surori ?i au ales s?-?i semneze crea?iile sub pseudonimul Amanita Muskaria. Piesa surprinde povestea Valeriei Fory?, o profesoar? la pensie care se lupt? cu incerc?rile varstei ?i cu necru??toarea evolu?ie a bolii Alzheimer. Regia spectacolului este realizat? de Cristian Dumitru .

 • Bookmark: 30445Nou? asocia?ii de ilustratori de carte din Europa i?i prezint? crea?iile in cadrul expozi?iei "Draw Local.Think European!"

  Manifestarea va avea loc luna viitoare, pe 4 decembrie, la Muzeul ??ranului Roman. Evenimentul este realizat la ini?iativa Targului de Carte de la Frankfurt. Expozi?ia, organizat? de Institutul Goethe cu sprijinul Centrului de Carte German? se desf??oar? sub egida European Illustrators Forum. Manifestarea va fi deschis? pan? pe 14 decembrie. In timpul evenimentului va avea loc ?i un workshop de ilustra?ie de carte, la care vor participa studen?i ai Universit??ii de Arte din Bucure?ti.

 • Bookmark: 30444Cvartetul B?l?nescu va sus?ine in aceast? sear? un concert intitulat "Maria T", inspirat de celebra artist? Maria T?nase

  Evenimentul va avea loc la Centro de Arte Reina Sofia din Madrid, cu ocazia Zilei Na?ionale a Romaniei. Manifestarea este organizat? de Institutul Cultural Roman din Madrid. Concertul din capitala Spaniei va fi, de asemenea, unul multimedia, imagini cu Maria T?nase ?i cu Bucure?tiul epocii in care a tr?it aceasta fiind proiectate de Klaus Obermaier. Cvartetul va fi acompaniat de percu?ionistul anglo-catalan Steve Argelles.

 • Bookmark: 30442Dou? filme ale regizorului spaniol Jos Luis Garci vor fi proiectate, maine, la Eurocinema "Tinerimea Roman?" din Capital?

  Evenimentul are loc in cadrul programului "Portrete de regizori ". Filmul "Bunicul" va fi prezentat de la ora 17.00, fiind urmat de "Carusel 1950". Adaptare a romanului omonim al lui Benito Prez Galds, "Bunicul" a fost nominalizat la premiul Oscar pentru cel mai bun film intr-o limb? str?in? ?i a ob?inut premiul Goya pentru cel mai bun actor – Fernando Fernn Gmez. De asemenea, pelicula a avut 13 nominaliz?ri la premiile Goya ?i a primit mai multe distinc?ii spaniole. "Carusel 1950" a ob?inut ?ase nominaliz?ri la premiul Goya, dintre care a ca?tigat premiul pentru cea mai bun? regie artistic?, atribuit lui Gil Parrondo.

 • Bookmark: 30439Radu Filipescu la "Conferin?ele TNB"

  Pre?edintele Grupului pentru Dialog Social, Radu Filipescu, vorbe?te, pe 7 decembrie, despre starea societ??ii romane?ti la aproape 20 de ani de la Revolu?ie. Manifestarea are loc in cadrul seriei de evenimente "Conferin?ele TNB".Evenimentul cu titlul "Dup? aproape 20 de ani" va avea loc la sala Atelier a Teatrului Na?ional Bucure?ti. Radu Filipescu s-a n?scut la Targu Mure?, in 1955. In perioada 1982 – 1983 a impr??tiat manifeste impotriva regimului Ceau?escu. La 7 mai 1983, el a fost arestat ?i condamnat la 10 ani de inchisoare, pentru "propagand? impotriva societ??ii socialiste". La 18 aprilie 1986, Filipescu a fost eliberat datorit? eforturilor organiza?iilor non-guvernamentale Amnesty International, Ligue pour Droit de l’Home ?i ale posturilor de Radio Europa Liber?, Vocea Americii, dup? aproape trei ani de deten?ie in inchisorile Rahova, Jilava ?i Aiud.

 • Bookmark: 30437Trupa britanic? de heavy-metal Motorhead va concerta la Bucure?ti

  Evenimentul va avea loc in cadrul festivalului B’estfest, care se va desf??ura in luna iulie 2009, pe parcursul a patru zile, in parcarea complexului Romexpo. Motorhead s-a infiin?at in anul 1975, in Londra, iar primul material de studio oficial al trupei, a ap?rut doi ani mai tarziu, in 1977, urcand rapid pe pozi?ia a treia in UK Albums Chart. Succesul r?sun?tor al forma?iei a venit, ins?, la inceputul anilor ’80, cand prin albume ca "Overkill", "Bomber", "Ace of Spades" ?i, mai ales, "No Sleep ’til Hammersmith", Motorhead ?i-a consolidat pozi?ia pe scena heavy metal interna?ional?. Cel mai recent album al trupei, "Motorizer", a fost lansat in vara acestui an.

 • Bookmark: 30438La Ambasada Romaniei la Nicosia va fi vernisat? s?pt?mana viitoare, pe 3 decembrie, expozi?ia "Dialog" de art? contemporan?

  Manifestarea este realizat? de arti?ti romani ?i ciprio?i cu ocazia Zilei Na?ionale a Romaniei. G?zduit? de sala Kasteliotissa din Nicosia, expozi?ia va fi deschis? in prezen?a ministrului Educa?iei ?i Cercet?rii al Republicii Cipru, Andreas Demetriou, ?i va putea fi vizitat? pan? pe 10 decembrie. Manifestarea va reuni opere ale arti?tilor romani Leonardo Cican, Valentina Cican ?i Rodica Lomn??an ?i ale arti?tilor ciprio?i Theodoulos Grogoriou ?i Andreas Kalogirou.

 • Bookmark: 30433"Chestii tip?rite", o expozi?ie retrospectiv? semnat? Dan Perjovschi, va fi vernisat? ast?zi, la Galeria Posibil? din Capital?

  Evenimentul va avea loc in aceast? sear? de la ora 18.00. Expozi?ia "Chestii tip?rite" este construit? in jurul a 15 c?r?i de artist, dintre care ultima – "Bucure?ti-Brussel-Chi?in?u" – va fi lansat? la vernisaj. Aceast? carte-obiect pune in paralel trei proiecte ale lui Dan Perjovschi din 2008 – de la Centrul Na?ional al Dansului din Bucure?ti, de la Wiels Center for Contemporary Art din Bruxelles ?i "Interven?ii 3" din Chi?in?u. Expozi?ia "Chestii tip?rite" va fi deschis? pan? pe 8 februarie, cu excep?ia perioadei s?rb?torilor de iarn?.

 • Bookmark: 30434Gheorghe Schwartz, ca?tig?torul marelui premiu la Festivalul Na?ional de Proz? "Liviu Rebreanu"

  Scriitorul Gheorghe Schwartz din Arad a fost desemnat ca?tig?torul marelui premiu al edi?iei din acest an a Festivalului Na?ional de Proz? "Liviu Rebreanu", desf??urat la Bistri?a. Premiul i-a fost oferit de Uniunea Scriitorilor din Romania. Ca?tig?torul a fost ales de un juriu care i-a avut in componen?? pe scriitorul Niculae Gheran in calitate de pre?edinte, respectiv Constantin St?nescu, Grigore Traian Pop, Olimpiu Nu?felean, Virgil Ra?iu, Ion Moise, Nicolae B?ciu? ?i Mircea Prahase – membri. La sec?iunea "Volume de proz?, critic?, eseu ?i istorie literar?", editate in perioada noiembrie 2006 – noiembrie 2007, premiul I s-a acordat lui Iorgu G?l??eanu din Barlad, pentru volumul "Vocea manuscrisului". Premiul al doilea i-a revenit lui Marian Nicolae Tomi din Vi?eul de Sus, pentru cartea "In c?utarea celuilalt", iar premiul al treilea lui David Dorian din Bistri?a, pentru volumul "Scrisorile lui Tristan".

 • Bookmark: 30432Festivalul Interna?ional al Teatrelor de Anima?ie debuteaz? duminic?

  Cea de-a IV-a edi?ie a Festivalului Interna?ional al Teatrelor de Anima?ie va avea loc, in perioada 30 noiembrie -7 decembrie, la Teatrul ??nd?ric? – Sala Lahovari – din Capital?. Evenimentul va cuprinde spectacole oferite de arti?ti din Ungaria, Spania, Olanda, Bulgaria ?i Romania. Festivalul se va deschide duminic?, de la ora 11,00, cu spectacolul ‘Pinocchio’, produc?ie a Teatrului pentru copii ?i tineret ‘Colibri’ din Craiova. Cei mici vor mai avea parte, pe durata celor opt zile dedicate teatrului pentru copii, de spectacolele: ‘Facerea lumii’, ‘Visele’, ‘Cei trei purcelu?i’, ‘Vr?jitoarea Pofticioas?’, ‘Cel mai frumos dar’, ‘Ghiocelul ?i Omul de z?pad?’. ??nd?ric?, teatrul – gazd?, va aduce spectacolele ‘Hansel ?i Gretel’ ?i ‘Pungu?a cu doi bani’. Teatrul de marionete din Arad va inchide festivalul pe 7 decembrie, de la ora 18,00, cu piesa ‘Mica Siren?’.

 • Bookmark: 30429La Sibiu debuteaz? maine Targul de Cr?ciun

  ?tefan Hru?c?, Paula Seling, Ducu Bertzi ?i grupul vocal Acapella vor sus?ine concerte de colinde in cadrul celei de-a dou? edi?ii a Targului de Cr?ciun de la Sibiu. Manifestarea va avea loc incepand de maine ?i pan? pe 26 decembrie, in Pia?a Mare. Astfel, publicul este invitat s? viziteze, in cadrul targului, c?su?ele din lemn in care peste 40 de comercian?i i?i vor prezenta produsele de sezon. De asemenea, copiii se vor putea plimba cu un trenule?. O atrac?ie nou? este patinoarul amenajat in aer liber, cu o suprafa?? de 900 metri p?tra?i. Vizitatorii vor putea cump?ra cadouri deosebite , aranjamente din brad natural, articole de vestimenta?ie pentru sezonul rece ?i obiecte de artizanat. Primul concert va fi sus?inut de ?tefan Hru?c?, maine sear?, de la ora 18.

 • Bookmark: 30430Compania francez? Ballet Preljocaj va prezenta, la sfar?itul acestei s?pt?mani, spectacolul de dans contemporan "Alb? ca Z?pada"

  Piesa va avea trei reprezenta?ii pe scena Teatrului Na?ional Bucure?ti, ast?zi, maine ?i duminic?. Creat anul acesta in cadrul Bienalei de dans de la Lyon, spectacolul "Alb? ca Z?pada" a fost prezentat ?i la Paris, in octombrie, constituind unul dintre momentele deosebite ale sezonului cultural european din perioada pre?edin?iei franceze la Uniunea European?. Coregrafia este semnat? de Angelin Preljocaj, francez de origine albanez?, muzica apar?ine lui Gustav Mahler, iar costumele sunt create de celebrul designer Jean-Paul Gaultier.

 • Bookmark: 30427Filmul de anima?ie "Madagascar 2" va avea premiera ast?zi in cinematografele din Romania

  Continuarea comediei lansate in 2005, revine cu aventurile pinguinilor care, in urma unui plan tr?snit, incearc? s? se intoarc? in New York la bordul unui avion pr?bu?it. Filmul este regizat de Eric Darnell ?i Tom McGrath, care au creat ?i prima parte a francizei "Madagascar", o produc?ie care a avut incas?ri de peste 500 de milioane de dolari. Scenariul apar?ine lui Etan Cohen, Eric Darnell ?i Tom McGrath.

 • Bookmark: 30421Spectacolul ‘Boris Godunov’ pe scena Teatrului Odeon

  Spectacolul ‘Boris Godunov’, semnat de cunoscutul regizor ?i scriitor britanic Declan Donnellan, va avea trei reprezenta?ii ast?zi, samb?t? ?i duminic? pe scena Teatrului Odeon din Capital?. Spectacolul va avea loc in cadrul celei de-a XVII-a edi?ii a Festivalului Uniunii Teatrelor din Europa, eveniment care se desf??oar? la Bucure?ti ?i la Cluj, in perioada 11 octombrie – 21 decembrie. O produc?ie a Festivalului Interna?ional de Teatru Cehov – Moscova, in asociere cu ‘Cheek by Jowl’, spectacolul beneficiaz? de scenografia lui Nick Ormerod, muzica lui Maxim Gudkin ?i de coregrafia Irinei Filippova. Pe scena de la Odeon, bucure?tenii vor avea parte de o viziune puternic? ?i interiorizat? a destinului Rusiei, in spiritul tragediilor shakespeariene.

 • Bookmark: 30422‘Rotary deschide cartea de citire romaneasc?’

  Libr?ria ‘Pentru Comunitate’, impreun? cu Clubul Rotary, au lansat, in municipiul Sfantu Gheorghe, o colect? public? de carte romaneasc? pentru ?colile ?i bibliotecile din Republica Moldova. Proiectul, intitulat ‘Rotary deschide cartea de citire romaneasc?’, se va derula pan? pe 2 decembrie. To?i cei ce doresc s? doneze c?r?i se pot adresa Libr?riei ‘Pentru Comunitate’ din centrul ora?ului Sfantu Gheorghe . C?r?ile vor fi trimise in Republica Moldova pentru a ajunge la romanii de peste Prut in ajunul s?rb?toririi Sfantului Nicolae.

 • Bookmark: 30423Biletele din fa?a scenei la concertul Depeche Mode s-au epuizat

  Biletele din fa?a scenei pentru concertul forma?iei britanice Depeche Mode, ce va avea loc pe 16 mai 2009 in Parcul Izvor din Capital?, s-au epuizat, informeaz? organizatorul evenimentului Emag!c Entertainment. Au mai r?mas disponibile biletele la categoriile 100, 120 ?i 360 lei (cele VIP). Acestea pot fi achizi?ionate din re?eaua magazinelor Diverta ?i on-line, de pe myticket.ro’, au precizat reprezentan?i ai firmei organizatoare. Dave Gahan, Martin Gore ?i andy fletcher au anun?at la inceputul lunii septembrie, intr-o conferin?? de pres?, noul turneu mondial – ‘Tour of the Universe 2009′, primul din cariera trupei care va include doar concerte de stadion. Turneul, care se va desf??ura in 28 de ora?e din 22 de ??ri, va debuta la Tel Aviv (Israel), pe 10 mai, ?i se va incheia pe 11 iulie in Portugalia. Trupa britanic? a mai sus?inut un concert la Bucure?ti pe 23 iunie 2006 in fa?a a peste 40.000 de spectatori.

Stiri culturale – externe:

 • Bookmark: 30435Soprana Nelly Miricioiu va sus?ine un concert al?turi de pianistul David Harper

  Evenimentul va avea loc pe 4 decembrie, la Institutul Cultural Roman de la Londra, ?i este organizat de Societatea Enescu. Cei doi arti?ti vor interpreta piese de Joachin Rodrigo, Gaetano Donizetti, Gioachino Rossini, Giuseppe Verdi, Giacomo Meyerbeer, Vincenzo Bellini, Nicolae Bretan, Tiberiu Brediceanu ?i George Enescu. In cadrul evenimentului va fi prezentat un mesaj din partea Principesei Margareta a Romaniei, patronul Societ??ii Enescu la Londra, iar dup? concert va fi organizat? o recep?ie in prezen?a ambasadorului Romaniei la Londra ?i a membrilor consiliului Societ??ii Enescu.

 • Bookmark: 30446Claude Lvi-Strauss impline?te ast?zi 100 de ani

  Momentul va fi marcat printr-o serie de manifest?ri omagiale, organizate de distin?i oameni de cultur? in cinstea celui care a pus bazele antropologiei moderne ?i a influen?at mai multe genera?ii de cercet?tori. Printre evenimentele programate cu ocazia anivers?rii lui Claude Lvi-Strauss se num?r? unul organizat la Muse des arts premiers, din Paris, unde mai multe personalit??i vor oferi o lectur? a celor mai importante texte ale "p?rintelui" antropologiei moderne, o emisiune special? pe postul cultural Arte ?i expunerea a aproximativ 20 dintre lucr?rile academicianului francez in mai multe libr?rii. Claude Lvi-Strauss devine, de asemenea, primul academician francez care i?i s?rb?tore?te centenarul.

 • Bookmark: 30440Piesa "poimaine, alalt?ieri" prezentat? la New York

  Piesa "poimaine, alalt?ieri", scris? ?i montat? la Teatrul Mic din Bucure?ti de Gianina C?rbunariu, va fi prezentat? intr-un spectacol-lectur?, pe 7 decembrie. Evenimentul va avea loc la Institutul Cultural Roman din New York. Dup? atelierele ?i spectacolele "Spovedanie la Tanacu" din 2007, Academia Itinerant? "Andrei ?erban" prezint? un spectacol lectur? al ultimei piese scrise ?i regizate de Gianina C?rbunariu. Pentru acest eveniment, Andrei ?erban va lucra cu un grup de studen?i de la Columbia University, Departamentul Actorie. Spectacolul "poimaine, alalt?ieri" a avut premiera in luna octombrie, la Teatrul Mic din Bucure?ti. Piesa a fost tradus? in limba englez? de Cristian Panaite, special pentru evenimentul de la New York.

 • Bookmark: 30436La Padova va fi inaugurat? maine prima bibliotec? romaneasc?

  Institu?ia este destinat? studen?ilor cursului de limba roman? de la universitatea din localitate, precum ?i tuturor celor interesa?i de cultura roman?. Evenimentul are loc in urma unei conven?ii incheiate intre Biblioteca Metropolitan? din Bucure?ti ?i Asocia?ia socio-cultural? romaneasc? Columna. In plus, cu ocazia Zilei Na?ionale a Romaniei, in pia?a Prato della Vale va avea loc duminic? un spectacol de muzic? ?i dansuri romane?ti la care vor participa ansamblul folcloric ‘Datina’, precum ?i forma?ia Proconsul. In aceea?i pia?? vor mai fi organizate o expozi?ie de fotografie cu tema ‘Man?stiri din lemn’, expozi?ia de artizanat a Asocia?iei Columna ?i demonstra?ii culinare cu bucate tradi?ionale romane?ti.

 • Bookmark: 30431Trupa de rock canadian? Nickelback va pleca, incepand cu 25 februarie 2009, intr-un turneu in America de Nord

  Evenimentul are drept scop promovarea celui mai recent album al forma?iei, "Dark Horse". Turneul va debuta in ora?ul Nashville ?i se va incheia in Columbia, din statul american Carolina de Sud, pe 23 aprilie. Biletele pot fi achizi?ionate incepand cu 5 decembrie de pe LiveNation.com, dar membrii fan-clubului Nickelback vor putea s? le cumpere incepand de ast?zi. Noul album al trupei, "Dark Horse", produs de casa de discuri Roadrunner Records, a fost lansat miercuri, iar criticii de specialitate apreciaz? c? acesta va intra inc? din prima s?pt?man? in clasamentul Billboard 200.

 • Bookmark: 30428Grigore Le?e in concert la Viena

  Grigore Le?e va concerta, duminic? ?i mar?i, in dou? dintre cele mai frumoase ?i vechi biserici din centrul istoric al Vienei. Evenimentele vor avea loc cu ocazia Zilei Na?ionale a Romaniei. Recitalul lui Grigore Le?e de duminic? se va desf??ura la Minoritenkirche, urmand ca artistul s? participe, in seara de 2 decembrie la Sf. Liturghie celebrat? de la ora 18:00, la Peterskirche, unde va ?i concerta in continuarea slujbei. Grigore Le?e, n?scut in satul Stoiceni din ?ara L?pu?ului pe 20 februarie 1954, a studiat fagotul la Academia de Muzic? "Gheorghe Dima" ?i a ob?inut titlul de Doctor in Muzic? cu calificativul Summa cum Laudae, in 2003.

 • Bookmark: 30426Colinde ?i obiceiuri romane?ti la Londra

  Institutul Cultural Roman de la Londra ?i Ambasada Romaniei in Marea Britanie prezint? la sfar?itul acestei s?pt?mani, un program special de colinde ?i obiceiuri romane?ti. Evenimentul va avea loc duminic?, la Covent Garden Market.Ansamblul romanesc Colinda, care num?r? 39 de membri cu varste cuprinse intre 11 ?i 75 de ani, va interpreta colinde ?i va prezenta londonezilor o intreag? suit? de obiceiuri romane?ti de s?rb?tori. Din program nu vor lipsi Capra, Ursul, Steaua, Sorcova ?i Plugu?orul. Spectacolul va incepe in Covent Garden Market, loc obi?nuit al spectacolelor stradale, inaintea orei 12.00. Grupul Colinda va da o reprezenta?ie ?i pe 1 decembrie, de Ziua Na?ional? a Romaniei, la recep?ia organizat? de Ambasada Romaniei la Royal Automobile Club.

 • Bookmark: 30424Craniul pianistului Andr Tchaikowsky in "Hamlet"

  Scenografia piesei ‘Hamlet’, pus? in scen? la teatrul din ora?ul natal al lui Shakespeare, Stratford-upon-Avon, a inclus ?i craniul l?sat prin testament, special in acest scop, de c?tre pianistul polonez, Andr Tchaikowsky, informeaz? The Times. Evreul polonez Andr Tchaikowsky fugise in marea Britanie impreun? cu bunica sa, pentru a sc?pa de ocupa?ia fascist?. Pianistul murise in 1982, l?sand prin testament trupul s?u pentru realizarea de experimente ?tiin?ifice, iar craniul – pentru recuzita Royal Shakespeare Company, principalul teatru care monteaz? piese ale marelui scriitor britanic. Compania de teatru fusese nevoit? s? ob?in? o permisiune special? pentru a putea folosi ca recuzit? craniul unui om declarat decedat cu mai pu?in de o sut? de ani in urm?. Primul care incercase s? repete scena din cimitir din ‘Hamlet’, avand in man? craniul lui Andr Tchaikowsky, fusese actorul Mark Rylance, in 1989, ins? atat el, cat ?i al?i actori ai trupei declarau c? se sim?eau tensiona?i, fapt ce determinase conducerea teatrului s? renun?e la o astfel de ‘recuzit?’. Voia pianistului evreu a fost indeplinit? in avest an, intr-o nou? pies? montat? in Stratford-upon-Avon.

 • Bookmark: 30425Gala British Independent Film Awards va avea loc duminic?

  Lungmetrajele "Gomorra" ?i "Vals cu Bashir" au fost nominalizate la cea de-a 11-a edi?ie a British Independent Film Awards, la categoria "cel mai bun film str?in". Tot in cadrul acestei categorii au mai fost propuse peliculele "Scafandrul ?i Fluturele", "Il y a longtemps que je t’aime" ?i "Persepolis. La sec?iunea "cel mai bun film britanic" au fost nominalizate produc?iile "Hunger", "In Bruges", "Man on Wire", "Slumdog Millionaire" ?i "Somers Town", in timp ce la categoria "cel mai bun regizor" au fost nominaliza?i Danny Boyle, Mark Herman, Garth Jennings, Steve McQueen ?i Shane Meadows. Gala British Independent Film Awards va avea loc duminic?, la Old Billingsgate MarkYou must be logged in to post a comment.

Name (required)

Email (required)

Website

Speak your mind

(insereaza codul din stanga)
Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X