5.00 Biografii, memorii. "Pieter Bruegel din Brabant". Scenariu radiofonic de Sanda Socoliuc
6.00 Album de colec?ie
7.00 RADIOJURNAL
7.15 Variet??i hibernale. Realizator Mirela Stoenescu Tollea
9.00 Albumde colec?ie. Julio Iglesias – Romantic Classics
10.00 Teatrul Na?ional Radiofonic pentru copii. "Piticul ro?covan" de E.T.A. Hoffman, dramatizarea ?i regia artistic?: Cristian Pepino. În distribu?ie: Dan Tufaru, ?erban cellea, Petre Lupu, Mihai Bisericanu, Jeanine Stavarache, Anda Caropol, Virgil Og??anu, Nicolae C?lug?ri?a, Valeriu Simeon. Regia de studio: Rodica Leu. Regia tehnic?: Luiza Mateescu. Regia muzical?: Simona Tudor. Înregistrare din anul 1993
11.00 Portret FM Madonna 01 –
cu Oltea ?erban-Pârâu
11.30 Pove?tile copil?riei. "Ho?ul" de Tudor Arghezi; "Sarea în bucate" de Petre Ispirescu; "Capra cu trei iezi" de Ion Creang?
12.00 Vorba de cultur?
cu Ema Stere ?i Attila Vizauer Invitat : Ion Bogdan ?tef?nescu
13.00 RADIOJURNAL
13.15 Sfertul alternativ.
Realizator Maria Balabas
13.30 Teatru scurt. "Nodul gordian" de I. Valjan. Adaptarea radiofonic?: Leonard Efremov. Regia artistic?: Dan Puican. În distribu?ie: ?tefan Mih?ilescu-Br?ila, Rodica Tapalag?, Octavian Cotescu , Alexandru Ar?inel, Radu Panamarenco, Dumitru Chesa, Gheorghe Pufulete, Cristian Molfeta. Regia de studio: Ion Prodan. Regia tehnic?: ing. Tatiana Andreicic. Înregistrare din anul 1983
14.00 Oaza de muzic?.
Realizator Sorina Goia
14.30 5th Avenue.
Sarah Dunant (I) (R) Realizator Ioana Bâldea
15.00 Biografii. Ioan Alecsandri, frate a lui Vasile Alecsandri, a fost unul dintre cei ce au
luptat pentru Unirea Principatelor Române. Realizator Gabriela Vasilescu
15.05 Dosar clasic. Familia Strauss (II). Realizator Corina R?doi
15.30 Teatru radiofonic serial. "Pas?rea albastr?" de Maurice Maeterlinck – ep.2
16.00 ?tiri culturale
16.05 Genera?ia 2000 –
Literatur?. Realizator Dana Pitrop
16.30 Vocea uman?. În s?rb?toare. Realizator Iolanda Drâmbei
17.00 Teatru scurt. "O comedie atât de bine jucat?" de Arthur Claydon. Traducerea: Radu Ionescu. Dramatizarea radiofonic?: Mircea Popescu. Regia artistic?: Cristian Munteanu. În distribu?ie: Iurie Darie , Mihai Dinvale , Coca Bloos, Alfred Demetriu, R?zvan Vasilescu, Anne-Marie Ziegler, Tudor Heica, Nicolae Stângaciu, Nicolae Cri?u. Redactor: Domnica ?undrea. Regia de studio: Violeta Berbiuc. Regia muzical?: Nicolae Neagoe. Regia tehnic?: ing. Luiza Mateescu. Înregistrare din anul 1995
17.50
"A fost odat? ca niciodat? …"- Mircea Albulescu v? spune o poveste la Radio România Cultural. "Iepurele de argint" de Guido Gozzano. Traducere ?i adaptare radiofonic? de Sanda ?i Vasile Socoliuc
18.00 RADIOJURNAL
18.10 Jocul cu m?rgele de sticl?.
Secolul XX în muzic?. 1946 – 1948. Realizator Mirela Stoenescu Tollea
18.30 Mari actori de comedie. Revizorul …în dublu exemplar! – (partea a II-a). Realizatori: Silvia Cusursuz ?i Mircea Z?voianu
19.00 Teatrul Na?ional Radiofonic. "Câinele gr?dinarului" de Lope de Vega. Adaptarea radiofonic? ?i regia artistic?: Paul Stratilat. În distribu?ie: Adela M?rculescu, Ion Caramitru , Ion Lucian, Coca Andronescu , Dumitru Furdui, Nicolae Neam?u-Ottonel, Alexandra Polizu, Ioana Casetti, Matei Gheorghiu, Marcel Enescu, Mihai Stoenescu, Ileana ?erban. Regia de studio: Ion Prodan. Regia muzical?: Livio Bellegante. Regia tehnic?: ing. Tatiana Andreicic. Înregistrare din anul 1973
20.00 Vocile memoriei. Realizatori Anca Mateescu ?i Eugen Lucan
21.00 Album de colec?ie jazz.
Realizator Florian Lungu
22.00 RADIOJURNAL
22.10 Album de colec?ie Tango Around The World
22.50 Poezie româneasc?. Radu Stanca.
23.00 Ambient. Muzica Americii Latine. Realizator Adriana Ni?u
23.50 Poezie universal?. Versuri de Francis Jammes (1868 – 1938, Fran?a) ?i Miguel de Unamuno (1864 – 1936, Spania) – în lectura actorului Ion Caramitru.
00.00 Teatru radiofonic serial. "Pas?rea albastr?" de Maurice Maeterlinck – ep.2 (reluare)
00.30 Album de colec?ie
cu Florian Lungu
01.30
Teatrul Na?ional Radiofonic. Mari spectacole. "Poveste de iarn?" de William Shakespeare (partea a II-a)
03.30 – 04.51 Album de colec?ie cu Monica Gur?u Mihalache


You must be logged in to post a comment.

Name (required)

Email (required)

Website

Speak your mind

(insereaza codul din stanga)
Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X