Primul volum din " Anna Karenina ", distribuit împreun? cu ziarul "Adev?rul"

Cea mai nou? apari?ie în colec?ia "100 de c?r?i pe care trebuie s? le ai în bibliotec?!" este romanul "Anna Karenina", al scriitorului rus Lev Tolstoi. Primul volum din "Anna Karenina" se vinde ast?zi, împreun? cu ziarul "Adev?rul" ?i cu ghidul "Adev?rul TV". 
 
 
Considerat unul dintre cele mai bune romane din toate timpurile, "Anna Karenina" a fost publicat ini?ial în foileton între 1875 ?i 1877. Dostoievski a spus despre aceast? carte c? „este o oper? de art? perfect?, complet deosebit? de ceea ce se public? în Europa”.

Tolstoi însu?i considera c? "Anna Karenina" este primul lui roman adev?rat din punctul de vedere al cre?rii personajelor, de?i acesta a venit dup? cealalt? carte celebr? a autorului, „R?zboi ?i pace”.

Inspirat? de o poveste real?, o iubire nefericit? a fiicei lui Alexander Pu?kin, cartea este, de fapt, o fresc? a Rusiei celei de a doua jum?t??i a secolului al XIX-lea, în centrul c?reia se deruleaz? povestea de via?? a eroinei principale.


Chio?curile din Capital? la care, în jurul prânzului, se mai g?seau c?r?ile "Adev?rul" sunt cele din urm?toarele zone:

 • Avia?iei
 • Drumul S?rii
 • Casata
 • Chibrit
 • Doroban?i
 • Fundeni
 • MApN
 • Pajura
 • Perla
 • Opera
 • Roman?
 • Sf. Maria
 • ?tirbei
 • Victoria
 • Witing
 • N?s?ud
 • Prosper
 • Trafic Greu
 • La Fourmi
 • B?neasa
 • Textila Dacia
 • Gloriei
 • De asemenea, cartea mai poate fi gasita inca si astazi, in statia de metrou Nicolae Grigorescu 1

Adresele exacte ale chio?curilor de ziare le pute?i g?si aici 

Informa?ii despre c?r?i

Pentru orice informa?ii ne pute?i contacta la:

Telefon: 021.407.76.38 sau 021.407.76.51 (de luni pân? vineri, între orele 9.00 ?i 18.00) / Fax: 021.407.76.42
E-mail: carte@adevarul.ro

Abonamente cu c?r?i

Ca s? fii sigur c? prime?ti cartea în fiecare joi, aboneaz?-te la „Adev?rul”, în formula „ziar + carte”!

Abonamentele se pot face:

Prin internet, cu plata online , la: www.adevarul.ro/abonamente/adevarul

Prin SMS: Trimite dou? SMS-uri cu textul „Biblioteca” pentru a te abona la „Adev?rul“ (abonament pe o lun? cu patru c?r?i incluse)

Prin talonul din „Adev?rul” (pagina 47) – completat ?i expediat prin po?t? (la OP 33, CP 143, Bucure?ti) sau prin fax (la num?rul 021.407.54.67)

Telefonic, la 021.407.54.64 sau 021.407.54.66 

Prin  e-mail, la urm?toarea adres?: abonamente@adevarulholding.ro

Pentru sesiz?ri sau informa?ii suplimentare contacta?i-ne la: biblioteca@adevarul.ro; carte@adevarul.ro; reclamatii @adevarul.ro sau la tel: 021 407 76 38; 021 407 76 51.You must be logged in to post a comment.

Name (required)

Email (required)

Website

Speak your mind

(insereaza codul din stanga)
Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X