Pe 30 aprilie 1006, mai to?i europenii se uitau pe cer, acolo unde ap?ruse o stea ciudat de luminoas?, în constela?ia Lupus . Ast?zi, ?tim c? este vorba despre supernova SN 1006, prima înregistrat? de istorie, despre care avem date exacte mai ales din surse arabe ?i chineze. Astronomul egiptean Ali ibn Ridwan descrie steaua ca fiind jum?tate din discul planetei Venus ?i apropae la fel de luminoas? ca Luna. C?lug?rii benedictini de la m?n?stirea St Gallen o descriau aproape ca pe o fiin?? vie, ea fiind uneori mic?, alteori difuz? ?i câteodat? absent? de-a binelea. Nu e de mirare c? o asemenea stea a stârnit curiozitatea europenilor, pentru c?, spune un astronom al secolului XX, probabil puteau citi la lumina ei. Astronomul chinez Zhou Keming a interpretat prezen?a luminii pe cer ca pe un semn favorabil al domniei împ?ratului Jing De Zhen , iar galbenul luminii acesteia era un semn de bun augur pentru ?inut.

 

 

 

În dimineata zilei de 30 aprilie 1943, un pescar spaniol, ce tocmai se preg?tea s? ias? în larg cu barca, descoperea îngrozit, pe malul m?rii, cadavrul unui b?rbat, înve?mântat în uniforma curierilor de marin? britanici. De încheietura mâinii drepte avea legat? cu c?tu?e o valijoar? blindat?, care con?inea, dupa cum avea s? se dovedeasc? ulterior, schi?ele unui plan de invazie a Alia?ilor în Grecia ?i Sardinia . Pescarul, de bun? credin??, a alertat autorit??ile ?i, în aceea?i zi, vestea incredibilei descoperiri ajungea la Franco. Dictatorul spaniol, de?i se men?inuse neutru în conflictul dintre Hitler si Alia?i, îi r?m?sese dator dictatorului, astfel c? a în?tiin?at imediat Berlinul. Convin?i c? providen?a tocmai le pusese în mân? un atu pre?ios, germanii s-au gr?bit s? fortifice coastele grece?ti ?i Sardinia, l?sând Sicilia aproape f?r? ap?rare. Era exact ceea ce Alia?ii inten ?ionaser?, s? distrag? aten?ia de la mica insul?, astfel c? una dintre cele mai spectaculoase ac?iuni desf??urate vreodat? ? a?a-numita ?opera?iune Mincemeat" ("carne de umplut") a avut un succes fulminant. Astfel, ?maiorul Martin", soldatul de pe plaj?, a c?ruit identitate inventat? a p?c?lit serviciile de spionaj germane, a fost pionul principal al uneia dintre cele mai mari farse din istorie.You must be logged in to post a comment.

Name (required)

Email (required)

Website

Speak your mind

(insereaza codul din stanga)
Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X