Mateiu Ion  Caragiale
Gr?dinile am?girii

Gr?dinile-Am?girii te-a?teapt?-acolo unde
Apusa tinere?e s-a ofilit de dor,
?i apa ce-a?ipe?te, n luciu -i rnjitor,
Vis?rile-?i oglind? ?i-ncheag?-ale ei unde.
?i cnd ursuz? luna n tulburi nori s-ascunde
?i mut, v?zduhul ve?ted tresalt?-n lung fior,
Va r?s?ri iar umbra cu chip n?el?tor
Cu ochi a c?ror tain? tu n-ai ?tiut p?trunde.
Dar, n zadar vei cere viclenei n?luciri
S?-?i mai nvie-o clip? a stinsei fericiri,
C? va pieri, zmbindu-?i, cu degetul la gur?,
?i singur iar vei plnge n searbedele zori,
Amara soart? care te-a prigonit cu ur?,
ncununndu-?i fruntea cu mohorte flori

Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X